FILLER và BOTOX khác nhau như thế nào trong việc xóa nhăn ?

Filler và Botox khác nhau như thế nào trong việc xóa nhăn ?

  • “Đối với nếp nhăn, Filler sẽ sử dụng để điều trị nếp nhăn tĩnh (những nếp nhăn xuất hiện cả khi không biểu hiện cảm xúc khuôn mặt)

  • Botox được sử dụng để điều trị nếp nhăn động (Nhăn khi có biểu hiện cảm xúc khuôn mặt) Nếp nhăn động sẽ xuất hiện trước, theo giời gian và lực hút của trái đất, năm này qua tháng nọ sẽ trở thành nếp nhăn tĩnh.”
  • Ai bị bất kì nếp nhăn tĩnh hay động cứ nhắn tin cho UCHI để điều trị và can thiệp hack tuổi kịp thời nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *